Shinecon là thương hiệu sản xuất các sản phẩm công nghệ thực tế ảo tại Trung Quốc. Ra đời đúng thời điểm, trong thời gian phát triển mạnh của công nghệ thực tế ảo, sản phẩm kính thực tế ảo VR Shinecon 2018 đã nhanh chóng khẳng định vị trí và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tiêu chí phát triển:...